Uitbetaling obligatieleningen

Beste Meddonaren!

In 2014 hebben wij met heel veel hulp van jullie de grond van Elbekurkie aan kunnen kopen! Wij willen jullie daar nogmaals hartelijk voor bedanken!

Ook hebben wij in 2014 25 obligatieleningen verstrekt, hiermee willen wij jullie op de hoogte brengen van de stand van zaken. Vorig jaar hebben wij met behulp van een aantal doorgevoerde veranderingen 10 obligatieleningen kunnen terugbetalen. Wij hebben dit jaar ook kunnen afsluiten met een mooie winst en hebben wij ervoor gekozen om opnieuw 8 obligatieleningen uit te betalen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Elbekurkie wordt er een anonieme loting gehouden. De betrokkenen worden met een persoonlijke brief op de hoogte gesteld.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Elbekurkie 0543-569495.